מלחמת ששת הימים מעטפת יום ההופעה

דף ראשי מלחמת ששת הימים מעטפת יום ההופעה

מלחמת ששת הימים מעטפת יום ההופעה מיד עם סיום מלחמת ששת הימים שיצאה באוגוסט 1967 עם חתימות אדרכלי הניצחון מעטפה נדירה ביותר !! חתימות של : משה דיין יצחק רבין רמטכ"ל ישראל טל סגן הרמטכ"ל עוזי נרקיס פריט מוזיאוני !

מלחמת ששת הימים מעטפת יום ההופעה

מלחמת ששת הימים מעטפת יום ההופעה מיד עם סיום מלחמת ששת הימים שיצאה באוגוסט 1967 עם חתימות אדרכלי הניצחון מעטפה נדירה ביותר !! חתימות של : משה דיין יצחק רבין רמטכ"ל ישראל טל סגן הרמטכ"ל עוזי נרקיס
פריט מוזיאוני !