מסמך בכתב ידו של מנחם בגין

דף ראשי מסמך בכתב ידו של מנחם בגין
מנחם בגין- מסמך בכתב ידו של מנחם בגין, 1958. המכתב הממוען אל מר פ. סיל ועוסק בעניינים פרוצדורליים של התנועה
מסמך בכתב ידו של מנחם בגין

מנחם בגין- מסמך בכתב ידו של מנחם בגין, 1958. המכתב הממוען אל מר פ. סיל ועוסק בעניינים פרוצדורליים של התנועה