מסמך מכירת קרקע במושבה ראשון לציון

דף ראשי מסמך מכירת קרקע במושבה ראשון לציון

מסמך מכירת קרקע במושבה ראשון לציון - עם חתימת מייסדי המושבה, 1910, [תר"ע] - מסמך היסטורי בין החותמים:  אהרן מרדכי פריימן - ממייסדי המושבה ראשון לציון. דב חביב לובמן - ראש מועצה מקומית ראשון לציון ואיכרי המושבות העבריות.מנשה מאירוביץ - מאנשי ביל"ו, אגרונום, סופר ומראשי עסקני ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בתקופת העלייה הראשונה ואחריה.יהודה אידל צלליכין - מחלוצי העלייה הראשונה, חבר ביל"ו, נמנה עם מייסדיה של המושבה ראשון לציון. רב ממונה בראשון לציון מטעם הטורקים.אברהם זאב גורדון - מאנשי העלייה הראשונה, מראשוני רחובות, עסקן ופעיל ציבור בראשון לציון ובתל אביב.שמשון בלקינד - חבר תנועת ביל"ו, מחלוצי העלייה הראשונה וממייסדי ראשון לציון. כמו כן, היה ראש ועד המושבה האחרון של ראשון לציון, ולאחריו ראשון הפכה למועצה מקומית.שרגא פייבוש רוזן - מראשוני המורים בראשון לציון, היה פעיל בהחייאת השפה העברית. מצב בינוני. סימי קיפול עם קרעים.

מסמך מכירת קרקע במושבה ראשון לציון

מסמך מכירת קרקע במושבה ראשון לציון – עם חתימת מייסדי המושבה, 1910, [תר"ע] – מסמך היסטורי בין החותמים:  אהרן מרדכי פריימן – ממייסדי המושבה ראשון לציון. דב חביב לובמן – ראש מועצה מקומית ראשון לציון ואיכרי המושבות העבריות.מנשה מאירוביץ – מאנשי ביל"ו, אגרונום, סופר ומראשי עסקני ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בתקופת העלייה הראשונה ואחריה.יהודה אידל צלליכין – מחלוצי העלייה הראשונה, חבר ביל"ו, נמנה עם מייסדיה של המושבה ראשון לציון. רב ממונה בראשון לציון מטעם הטורקים.אברהם זאב גורדון – מאנשי העלייה הראשונה, מראשוני רחובות, עסקן ופעיל ציבור בראשון לציון ובתל אביב.שמשון בלקינד – חבר תנועת ביל"ו, מחלוצי העלייה הראשונה וממייסדי ראשון לציון. כמו כן, היה ראש ועד המושבה האחרון של ראשון לציון, ולאחריו ראשון הפכה למועצה מקומית.שרגא פייבוש רוזן – מראשוני המורים בראשון לציון, היה פעיל בהחייאת השפה העברית. מצב בינוני. סימי קיפול עם קרעים.