מסמך נדיר במיוחד!!!

דף ראשי מסמך נדיר במיוחד!!!
חתימת חברי סיעת העבודה,על גבי המסמך משנת 1977,לאחר המהפך של מנחם בגין ומפלגתו.
מסמך נדיר במיוחד!!!

חתימת חברי סיעת העבודה,על גבי המסמך משנת 1977,לאחר המהפך של מנחם בגין ומפלגתו.