מעות הנייר שטר 100 פרוטה אשכול נאמן בדירוג 65 epq

דף ראשי מעות הנייר שטר 100 פרוטה אשכול נאמן בדירוג 65 epq