מעות הנייר שטר 250 פרוטה ללא מנורה בדירוג 64 epq

דף ראשי מעות הנייר שטר 250 פרוטה ללא מנורה בדירוג 64 epq