מעות הנייר שטר 50 פרוטה אשכול נאמן בדירוג 66 epq

דף ראשי מעות הנייר שטר 50 פרוטה אשכול נאמן בדירוג 66 epq