מעטפה – כנסת ישראל

דף ראשי מעטפה – כנסת ישראל
מעטפה - כנסת ישראל החתומה על ידי יצחק נבון , שמעון פרס ויצחק רבין.
מעטפה - כנסת ישראל

מעטפה – כנסת ישראל

החתומה על ידי יצחק נבון ,

שמעון פרס ויצחק רבין.