מעטפת זיכרון עשור למדינה

דף ראשי מעטפת זיכרון עשור למדינה
דוד בן גוריון- מעטפת זיכרון עשור למדינה עם חתימת ידו של דוד בן גוריון
מעטפת זיכרון עשור למדינה

דוד בן גוריון- מעטפת זיכרון עשור למדינה עם חתימת ידו של דוד בן גוריון