מעטפת יום הזכרון לחללי צה"ל

דף ראשי מעטפת יום הזכרון לחללי צה"ל
מעטפת יום הזכרון לחללי צה"ל עם חתימתו של דוד בן גוריון
מעטפת יום הזכרון לחללי צה

מעטפת יום הזכרון לחללי צה"ל עם חתימתו של דוד בן גוריון