משה וירושלם

דף ראשי משה וירושלם
משה וירושלם- נכתב בעצם ידי השר משה מונטיפיורי בלשון אנגלי ונעתק ללשון הקודש. ישנן המון חתימות . לא ניבדקו משנת 1879 נדיר....נדיר.... ווארשא.
משה וירושלם

משה וירושלם- נכתב בעצם ידי השר משה מונטיפיורי בלשון אנגלי ונעתק ללשון הקודש.

ישנן המון חתימות . לא ניבדקו

משנת 1879

נדיר….נדיר….

ווארשא.