משה שרת, מכתב בין 2 עמודים

דף ראשי משה שרת, מכתב בין 2 עמודים