סט השקל החדש אותו מספר סידורי

דף ראשי סט השקל החדש אותו מספר סידורי

סט השקל החדש אותו מספר סידורי 0000000335

סט נדיר מדורגים PMG
סט השקל החדש אותו מספר סידורי

סט השקל החדש אותו מספר סידורי 0000000335

סט נדיר

מדורגים PMG