סט מהודר של כל נשיאי ארצות הברית.

דף ראשי סט מהודר של כל נשיאי ארצות הברית.

סט מהודר של כל נשיאי ארצות הברית. בסט 42 מעטפות כאשר לכל נשיא מעטפה ובה מדליה מצופה זהב עם דמותו של הנשיא וכן פרטים על תקופת כהונתו. האוסף מסתיים בנשיא ביל קלינטון, נשיאה ה-42 של ארה"ב.

סט מהודר של כל נשיאי ארצות הברית.

סט מהודר של כל נשיאי ארצות הברית. בסט 42 מעטפות כאשר לכל נשיא מעטפה ובה מדליה מצופה זהב עם דמותו של הנשיא וכן פרטים על תקופת כהונתו. האוסף מסתיים בנשיא ביל קלינטון, נשיאה ה-42 של ארה"ב.