סיכת פרס ישראל ומכתב אישי שקיבלה רחל ינאית בשל מותה

דף ראשי סיכת פרס ישראל ומכתב אישי שקיבלה רחל ינאית בשל מותה
סיכת פרס ישראל ומכתב אישי שקיבלה רחל ינאית בשל מותה, הסיכה נתנה לבנה עמרם בן צבי חתום נשיא המדינה יצחק נבון.
סיכת פרס ישראל ומכתב אישי שקיבלה רחל ינאית בשל מותה

סיכת פרס ישראל ומכתב אישי שקיבלה רחל ינאית בשל מותה, הסיכה נתנה לבנה עמרם בן צבי חתום נשיא המדינה יצחק נבון.