סיפורה של המעטפה- נחום סנה

דף ראשי סיפורה של המעטפה- נחום סנה

סיפורה של המעטפה- נחום סנה, איש ציבור מבוני הנגב ועיתונאי היה אספן של חותמות מיוחדות של דואר ישראל לרגל אירועים במדינת ישראל. השיטה היתה שלפני האירוע היו שולחים מעטפה או גלויה מבויילת עם כתובת והדואר היה מחזירה לנמען לאחר הופעת החותמת. נחום סנה שלח לדואר גלויות בדואר רשום לקראת פתיחת בתי הדואר ברצועת עזה ב- 1956. לגבי בית הדואר ברפיח נחום סנה השתמש במעטפה חדשה מקורית עם בול מצרי מצולם שמצא במסמכיו של הקצין המצרי. נחום סנה הוסיף בולים ישראלים ושלח לדואר ישראל לקראת האירוע. הדואר החזיר מייד את המעטפה בטענה שזה לא חוקי לשים ביחד בול ישראלי ובול של מדינת אוייב. נחום סנה הדביק בול ישראלי על הבול המצרי המצולם אולם רק בקצוות ושלח מייד את המעטפה לקראת האירוע. הדואר החתים את המעטפה ושלח אותה לאחר הפתיחה לכתובתו של נחום סנה. בביתו נחום סנה הוריד את הבול הישראלי שהסתיר את הבול המצרי בעזרת אדים חמים וכך בא לעולם המסמך הנדיר המצורף!!!!!! נדיר!

סיפורה של המעטפה- נחום סנה

סיפורה של המעטפה- נחום סנה, איש ציבור מבוני הנגב ועיתונאי היה אספן של חותמות מיוחדות של דואר ישראל לרגל אירועים במדינת ישראל. השיטה היתה שלפני האירוע היו שולחים מעטפה או גלויה מבויילת עם כתובת והדואר היה מחזירה לנמען לאחר הופעת החותמת. נחום סנה שלח לדואר גלויות בדואר רשום לקראת פתיחת בתי הדואר ברצועת עזה ב- 1956. לגבי בית הדואר ברפיח נחום סנה השתמש במעטפה חדשה מקורית עם בול מצרי מצולם שמצא במסמכיו של הקצין המצרי. נחום סנה הוסיף בולים ישראלים ושלח לדואר ישראל לקראת האירוע. הדואר החזיר מייד את המעטפה בטענה שזה לא חוקי לשים ביחד בול ישראלי ובול של מדינת אוייב. נחום סנה הדביק בול ישראלי על הבול המצרי המצולם אולם רק בקצוות ושלח מייד את המעטפה לקראת האירוע. הדואר החתים את המעטפה ושלח אותה לאחר הפתיחה לכתובתו של נחום סנה. בביתו נחום סנה הוריד את הבול הישראלי שהסתיר את הבול המצרי בעזרת אדים חמים וכך בא לעולם המסמך הנדיר המצורף!!!!!!
נדיר!