ספרון יזכור

דף ראשי ספרון יזכור
ספרון יזכור לגיבור החייל מרדכי שוארץ.
ספרון יזכור

ספרון יזכור לגיבור החייל

מרדכי שוארץ.