ספרון על החייל הגיבור

דף ראשי ספרון על החייל הגיבור
ספרון על החייל הגיבור בחייו ובמותו.... שלמה יעקב בן יוסף נדיר!!
ספרון על החייל הגיבור

ספרון על החייל הגיבור

בחייו ובמותו….

שלמה יעקב בן יוסף

נדיר!!