עיתון "דואר פלשתינה"

דף ראשי עיתון "דואר פלשתינה"

עיתון "דואר פלשתינה" שהפך לימים דואר ירושלים עיתון המבשר על הקמת מדינת ישראל מתאריך 16.5.1948 מצב טוב מאוד

עיתון

עיתון "דואר פלשתינה" שהפך לימים דואר ירושלים עיתון המבשר על הקמת מדינת ישראל מתאריך 16.5.1948
מצב טוב מאוד