עיתון הבוקר – הצבעה באו"ם

דף ראשי עיתון הבוקר – הצבעה באו"ם

עיתון הבוקר - הצבעה באו"ם, כ"ט בנובמבר 1947

מעט כתמים ופגעי זמן נדיר!!! מצב טוב מאוד!
עיתון הבוקר - הצבעה באו

עיתון הבוקר – הצבעה באו"ם, כ"ט בנובמבר 1947

מעט כתמים ופגעי זמן

נדיר!!!

מצב טוב מאוד!