עיתון הצופה – הכרזת מדינת ישראל 16/5/48

דף ראשי עיתון הצופה – הכרזת מדינת ישראל 16/5/48
עיתון הצופה - הכרזת מדינת ישראל 16/5/48
עיתון הצופה - הכרזת מדינת ישראל 16/5/48
עיתון הצופה – הכרזת מדינת ישראל 16/5/48