עיתון ידיעות אחרונות 'היום-מצעד הצבא על חילותיו

דף ראשי עיתון ידיעות אחרונות 'היום-מצעד הצבא על חילותיו