עיתון יום המדינה 14.5.1948

דף ראשי עיתון יום המדינה 14.5.1948

עיתון יום המדינה 14.5.1948 מצב מצויין!!

עיתון נדיר!!  מקורי!! במצב נדיררר!! העיתון הגיע מאוסף של אספן רציני ביותר.
עיתון יום המדינה 14.5.1948

עיתון יום המדינה 14.5.1948 מצב מצויין!!

עיתון נדיר!!  מקורי!!

במצב נדיררר!!

העיתון הגיע מאוסף של אספן רציני ביותר.