עיתון נדיר המבשר על הקמת המדינה

דף ראשי עיתון נדיר המבשר על הקמת המדינה

עיתון נדיר היומן המבשר על הקמת המדינה מתאריך 16.5.1948 מצב מצויין

עיתון נדיר המבשר על הקמת המדינה

עיתון נדיר היומן המבשר על הקמת המדינה מתאריך 16.5.1948
מצב מצויין