עיתון רשמי של מדינת ישראל 14.5.1948

דף ראשי עיתון רשמי של מדינת ישראל 14.5.1948
עיתון רשמי של מדינת ישראל 14.5.1948 עיתון מספר 1 , הקמת מדינת ישראל. נדיר !!
עיתון רשמי של מדינת ישראל 14.5.1948

עיתון רשמי של מדינת ישראל 14.5.1948 עיתון מספר 1 , הקמת מדינת ישראל. נדיר !!