עצה ותושיה

דף ראשי עצה ותושיה
עצה ותושיה הצעה על דבר מטע כרמים וגדול גפנים בארץ ישאל. מפי האגרונום הנודע מנשה בן צבי מאיראוויץ שנת תרמ''ה 1885 ווארשא-נדיר כריכה חדשה.
עצה ותושיה

עצה ותושיה

הצעה על דבר מטע כרמים וגדול גפנים בארץ ישאל.

מפי האגרונום הנודע מנשה בן צבי מאיראוויץ

שנת תרמ"ה 1885

ווארשא-נדיר

כריכה חדשה.