עתון הצופה- הכרזת מדינת ישראל

דף ראשי עתון הצופה- הכרזת מדינת ישראל
עתון הצופה- הכרזת מדינת ישראל 16.5.1948, תמונתו של הרצל בצד ימין . עיתון נדיר!!! מצב מצויין!!!
עתון הצופה- הכרזת מדינת ישראל

עתון הצופה- הכרזת מדינת ישראל 16.5.1948, תמונתו של הרצל בצד ימין . עיתון נדיר!!! מצב מצויין!!!