פלייר קריאה להפגנה 1974

דף ראשי פלייר קריאה להפגנה 1974
הפגנה ליכוד פלייר קריאה להפגנה 1974 מנחם בגין אריאל שרון יצחק שמיר נדיר!!
פלייר קריאה להפגנה 1974

הפגנה ליכוד

פלייר קריאה להפגנה 1974

מנחם בגין

אריאל שרון

יצחק שמיר

נדיר!!