פספורט רותי פרגמנטר (מורדי מלל)

דף ראשי פספורט רותי פרגמנטר (מורדי מלל)
פספורט רותי פרגמנטר (מורדי מלל)
פספורט של ממשלת פלשטינה הנושא את שמה של רות פרגמנטר,
אחות  מטירת צבי שנשלחה מטעם המוסדות לטפל בתינוקות במחנות הגירוש מקפריסין בתקופת המנדט.
פרגמנטר אף הייתה שותפה למסע ההיסטורי של "ספינת  התינוקות" ב-18 בנובמבר 1947,
במסגרתה התירו הבריטיים לספינה ועליה 609 תינוקות להפליג אל ארץ-ישראל,
ועל פי עדויות פרגמנטר הצילה תינוקות רבים.
הדרכון כולל חותמות רבות של הכניסה לקפריסין,מחנה המעצר, נמל חיפה
,בין השנים 1947-1948
פספורט רותי פרגמנטר (מורדי מלל)
פספורט רותי פרגמנטר (מורדי מלל)
פספורט של ממשלת פלשטינה הנושא את שמה של רות פרגמנטר,
אחות  מטירת צבי שנשלחה מטעם המוסדות לטפל בתינוקות במחנות הגירוש מקפריסין בתקופת המנדט.
פרגמנטר אף הייתה שותפה למסע ההיסטורי של "ספינת  התינוקות" ב-18 בנובמבר 1947,
במסגרתה התירו הבריטיים לספינה ועליה 609 תינוקות להפליג אל ארץ-ישראל,
ועל פי עדויות פרגמנטר הצילה תינוקות רבים.
הדרכון כולל חותמות רבות של הכניסה לקפריסין,מחנה המעצר, נמל חיפה
,בין השנים 1947-1948