פרוטוקול סיכום של אנשי הסוכנות

דף ראשי פרוטוקול סיכום של אנשי הסוכנות

פרוטוקול סיכום של אנשי הסוכנות שדאגו לתרבות של אנשי המעברות ובשנה הראשונה שהגיעו לארץ , חיזקו את נושא התרבות לפי המוצא גרמנים, תימנים, ארצות מזרח.... חילקו אותם ועשו להם תוכניות מופרדות.

פרוטוקול סיכום של אנשי הסוכנות

פרוטוקול סיכום של אנשי הסוכנות שדאגו לתרבות של אנשי המעברות ובשנה הראשונה שהגיעו לארץ , חיזקו את נושא התרבות לפי המוצא גרמנים, תימנים, ארצות מזרח…. חילקו אותם ועשו להם תוכניות מופרדות.