צלחת כסף 50 שנה למדינה

דף ראשי צלחת כסף 50 שנה למדינה

צלחת כסף163 גרם חברה ממשלתית כסף 925

50 שנה למדינה 1998 באריזה המקורית
צלחת כסף 50 שנה למדינה

צלחת כסף163 גרם חברה ממשלתית כסף 925

50 שנה למדינה 1998

באריזה המקורית