קובץ מסמכים של יועץ לעיניניי ערבים של בגין כולל מכתב חתום על ידי מנחם בגין- המכתב לא צולם

דף ראשי קובץ מסמכים של יועץ לעיניניי ערבים של בגין כולל מכתב חתום על ידי מנחם בגין- המכתב לא צולם