קלסרים :עיריית פתח תקווה עשרות מסמכים מלפני קום המדינה ועד שנות ה60

דף ראשי קלסרים :עיריית פתח תקווה עשרות מסמכים מלפני קום המדינה ועד שנות ה60