שואה- יהודים מסתובבים בגטו, העתק מהארכיון

דף ראשי שואה- יהודים מסתובבים בגטו, העתק מהארכיון