שואה- נאצי גוזז ליהודי את הזקן, העתק מהארכיון

דף ראשי שואה- נאצי גוזז ליהודי את הזקן, העתק מהארכיון