שטרות אנגלו פלשתינה 5 ,10 לירות

דף ראשי שטרות אנגלו פלשתינה 5 ,10 לירות