שטרי מזכרת סדרה א' של בנק ישראל הנפקה מוגבלת של 2000 יחידות

דף ראשי שטרי מזכרת סדרה א' של בנק ישראל הנפקה מוגבלת של 2000 יחידות