שטר 1 אנגלו פלשתינה בדירוג 55

דף ראשי שטר 1 אנגלו פלשתינה בדירוג 55