שטר 1 דולר מבורך

דף ראשי שטר 1 דולר מבורך

שטר 1 דולר מבורך של הרבי מילובוויץ הגיע ממשפחה בבני ברק שנת 1993

שטר 1 דולר מבורך

שטר 1 דולר מבורך של הרבי מילובוויץ הגיע ממשפחה בבני ברק
שנת 1993