שטר 1 לירה הנופים בדירוג 64

דף ראשי שטר 1 לירה הנופים בדירוג 64