שטר 1 מארק גטו לודג בדירוג 64

דף ראשי שטר 1 מארק גטו לודג בדירוג 64