שטר 1 פאונד מנדט בדירוג 30 ללא הערות

דף ראשי שטר 1 פאונד מנדט בדירוג 30 ללא הערות