שטר 10 אנגלו פלשתינה בדירוג 50

דף ראשי שטר 10 אנגלו פלשתינה בדירוג 50