שטר 10 לירות סדרת הנופים

דף ראשי שטר 10 לירות סדרת הנופים
שטר 10 לירות סדרת הנופים מספר סידורי שחור מצב חדש UNC
שטר 10 לירות סדרת הנופים

שטר 10 לירות סדרת הנופים מספר סידורי שחור מצב חדש UNC