שטר 10 לירות

דף ראשי שטר 10 לירות
שטר 10 לירות מספר רץ לפריט הבא זיוף אותנטי מתקופת המנדט, נדיר מאוד! מדורג PMG64
שטר 10 לירות

שטר 10 לירות מספר רץ לפריט הבא זיוף אותנטי מתקופת המנדט, נדיר מאוד! מדורג PMG64