שטר 10 לירות

דף ראשי שטר 10 לירות

שטר 10 לירות אנגלו מדורג PMG40

ללא הערות! שטר יפה מאוד!
שטר 10 לירות

שטר 10 לירות אנגלו מדורג PMG40

ללא הערות!

שטר יפה מאוד!