שטר 10 מארק גטו לודג בדירוג 45

דף ראשי שטר 10 מארק גטו לודג בדירוג 45