שטר 2 מארק גטו לודג השטר הנדיר ביותר בסדרה ,בדירוג 25

דף ראשי שטר 2 מארק גטו לודג השטר הנדיר ביותר בסדרה ,בדירוג 25