שטר 200 שח שזר

דף ראשי שטר 200 שח שזר
שטר 200 שח שזר 1991 מדורה PMG65EPQ
שטר 200 שח שזר

שטר 200 שח שזר 1991 מדורה PMG65EPQ