שטר 250 פרוטה

דף ראשי שטר 250 פרוטה
שטר 250 פרוטה ללא מנורה מדורג PMG64EPQ
שטר 250 פרוטה

שטר 250 פרוטה ללא מנורה מדורג PMG64EPQ